Asal-Usul Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani Catatan lengkap mengenai tokoh sufi Asia Tenggara yang bermazhab Syafi’i ini baru diperoleh dalam buku karangan Muhammad Hassan bin Kerani Muhammad Arshad yang berjudul “At-Tarikh…