K.H Hasyim Asy’ari merupakan salah satu ulama yang kharismatik dan mempunyai peran yang sangat besar dalam dakwah Agama Islam dan dunia pendidikan serta perjuangan melawan penjajah di Indonesia. Beliau lahir…